Toimarihaku vuodelle 2024/Apply for official for the year 2024

Hae mukaan TT-Kameroiden toimihenkilöksi! Apply for TT-Kamerat official - in English below!

Mikä on toimihenkilö?

Toimihenkilö on osa kerhon hallitusta, joka esim. järjestää tapahtumia, lainaustoimintaa, viestintää, rahastonhoitoa ja paljon muuta. Toimihenkilöt toimivat hallituksen ohessa, ja ainut ero toimareiden ja virallisten hallituslaisten välillä on se, että toimareiden läsnäolo ei vaikuta hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen.

Toimihenkilöpestejä on paljon erilaisia, ja hakulomakkeessa voi ehdottaa myös ihan uutta itselle sopivaa pestiä. Tässä kuitenkin pestit, joita haetaan tähän hallitukseen, ja mitä kukin pesti tekee. Lisää tietoa pesteistä voi kysellä kunkin pestin edeltäjältä - yhteystiedot löytyvät https://www.ttkamerat.fi/hallitus/.

Hakiessa ei tarvitse olla ennakkotietoja tai -taitoja - halu oppia riittää! Pesteihin ja muuhun hallitustoimintaan perehdytetään hyvin.

Haku järjestetään 7.-17.12. Haun jälkeen hakijat haastatellaan ja valinnat tehdään vuoden 2024 alussa.

HAE NYT TÄMÄN LOMAKKEEN KAUTTA!

Rahastonhoitaja ja rahastonhoitajan apu
Tuttavallisemmin rahis ja rapu hoitavat kerhon rahaliikennettä. He laskuttavat keikkoja, maksavat kulukorvauksia ja huolehtivat kerhon budjetissa pysymisestä. Myös tilinpäätös on rahiksen hommaa.

Kalusto- ja ATK-toimihenkilö
Kalusto- ja ATK-toimari pitää huolta kerhon kalustosta ja tekee kalustohankintoja yhdessä kalustovastaavan kanssa. ATK-puolella toimari pitää huolta pimiön koneesta ja sen ohjelmistoista varmistaen että ne ovat ajan tasalla.

Tapahtumatoimihenkilöt
Tapahtumatoimarit ovat tapahtumavastaavan apuna järjestämässä tapahtumia. Hommaan kuuluu tapahtumien suunnittelu, toteuttaminen ja dokumentointi. Kerhon tapahtumia ovat mm. kurssit, photowalkit, saunaillat ja mitä vain, mitä tapsat haluavat toteuttaa. Tapahtumatoimareita haetaan kaksi kappaletta vuodelle 2024.

Viestintävastaava ja somevastaava
Viestintävastaava hoitaa kerhon viestintää erityisesti Telegramissa, kirjoittaen sinne esimerkiksi tapahtumamainoksia tai tiedotteita hallituksen päätöksistä. Lisäksi viestintävastaava auttaa somevastaavaa kerhon sosiaalisten medioiden ylläpitämisessä. Sosiaaliset mediat, kuten Instagram ja tiktok, ovat pääosin somevastaavan vastuulla.

Keikkatoimihenkilöt
Keikkatoimarit avustavat keikkavastaavaa keikkatoiminnan järjestämisessä. Tarjouspyyntöihin vastaaminen, kuvaajakalenterin ylläpitäminen ja keikkojen vastuuhenkilönä toimiminen kuuluu keikkatoimarin hommiin - ja toimari saattaa itsekin päätyä keikalle kuvaamaan tarvittaessa. Keikkatoimihenkilöitä haetaan kaudelle 2024 kaksin kappalein!

Filmivastaava
Filmitoimari hoitaa filmikalustoa ja huolehtii filmien ja kehitystarpeiden riittävyydestä. Filmitoimari myös opettaa filmin kehittämistä ja filmikuvausta, joten tässä hommassa olisi hyvä itse osata kehittää ja kuvata filmiä!

Kv-vastaava
Kv-vastaava keskittyy erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden perehdyttämiseen kerhoon, sekä auttaa tarvittaessa tapahtumien järjestämisessä sekä viestinnässä kansainvälisestä näkökulmasta.

Uusien jäsenten apu
Uusien jäsenten apu auttaa uusia jäseniä pääsemään mukaan toimintaan, ja mm. pitää kerhoesittelyitä tarvittaessa (omien resurssien mukaan). Tässä uudessa pestissä on paljon kehitettävää ja ideoitavaa.

Alumnivastaava
Alumnivastaava huolehtii alumnijäsenistä ja järjestää heille pari tapahtumaa vuodessa.

Graafikko
Graafikko luo tapahtumajulisteita ja haalarimerkkejä sekä muita graafisia sisältöjä.

Yritysvastaava
Yritysvastaava hankkii kerholle sponsoreita.

Excuvastaava
Excuvastaava järjestää excun haluamaansa kohteeseen (budjetin rajoissa).

Palkkiovastaava
Palkkiovastaava huolehtii erityisesti tapahtumakuvaajien palkitsemisesta ja virkistymisestä.

///////////

What is an official?

An official is part of the club's board, involved in organizing events, lending operations, communications, treasury management, and much more. Officials work alongside the board, and the only difference between officials and board members is that the presence of officials does not affect the decision making power of board meetings.

There are many different official positions available, and in the application form, you can also propose a new position that suits you. However, here are the positions we are currently seeking for this board and what each position entails. More information about these positions can be obtained from their predecessors - contact details are available at https://www.ttkamerat.fi/en/board-members/.

No prior knowledge or skills are needed to apply - just a willingness to learn! New officials will be thoroughly trained in their duties and other board activities.

The application period is scheduled for 7.-17.12. After the application period, candidates will be interviewed, and selections will be made at the beginning of 2024.

APPLY NOW THORUGH THIS FORM!

These positions can also be managed in English as well.

Film Official
The film official manages the film equipment and ensures a sufficient supply of films and development materials. They also teach film development and photography, so experience in developing and shooting film is important for this role.

International Student Official
This official focuses on orienting international students to the club and helps with event organization and communications from an international perspective.

Graphic Designer
The graphic designer creates event posters, overall patches, and other graphic designs.

Excursion Manager
The excursion manager organizes excursions to chosen destinations within budget limits.