Photo contest: ~justhervantathings~

English below.

TT-kamerat järjestää kaikille jäsenilleen avoimen hyväm mielem valokuvakilpailun, jonka teeman inspiraationa on rakas kotilähiömme Hervanta. Pimiömme maukas kahvi ja raikas ilma pitävät varmasti paikkansa jokaisen jäsenemme sydämessä vielä vuosikymmeniä vaikka tie veisikin pois omasta lintukodostamme.

Kilpailun teema on ~vainhervantajutut~. Teeman tulkinta ja teemassa pysymisen tarkkuus jätetään kunkin jäsenen omaksi tehtäväksi, mutta toivomme näkevämme luovaa ja oivaltavaa tulkintaa! Kuvista palkitaan Raadin Suosikit (3 kpl) sekä Yleisön Suosikit (3 kpl). Kuvista pyritään järjestämään näyttely kilpailun päätyttyä.

Säännöt ja osallistuminen

Kilpailu päättyy 30.9.2021. Kilpailukuvien tulee olla otettu 1.6.2021 ja kilpailun päättymisajankohdan välillä. Kuvaamaan ja ideoimaan kannattaa alkaa siis heti! Kuvien toimitus tapahtuu sähköisesti ja toimitustapa tarkennetaan myöhemmin.

Kilpailuun saavat osallistua kaikki Tampereen yliopiston opiskelijat, sekä TT-Kameroiden ja Vastavalon jäsenet (varsinaiset, kunnia- ja kannatusjäsenet). Kilpailu on ilmainen.

Kilpailuun osallistutaan 1-5 hengen joukkueissa. Joukkue saa osallistua enintään 5:llä kuvalla.  Yksittäinen henkilö saa kuulua niin moneen joukkueeseen kuin huvittaa. Kuvien tulee olla joukkueen jäsenten itse ottamia. Kilpailukuvat arvoidaan yksittäisinä kuvina, ei kuvasarjana.

Osallistumalla kilpailuun annat TT-kameroille oikeuden käyttää kilpailukuviasi sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla, näyttelyssä ja jopa kerhohuoneellamme, asianmukaisilla krediteillä varustettuna toki.

Raadin Suosikit valitseva Raati muodostuu TT-kameroiden hallituksen valitsemista henkilöistä. Mikäli haluat osallistua Raatiin tai tiedät jonkun mielestäsi sopivan henkilön, ota yhteyttä hallitukseen! Raadin jäsenet saavat itsekin osallistua kilpailuun, mutta lupaamme noudattaa hyvää urheiluhenkeä ja pyrkiä reiluun meininkiin joka tapauksessa.

Raati ja hallitus pidättävät oikeuden hylätä kuvista ylitsevuotavaa paheksuntaa herättävät, Suomen lakia rikkovat tai muuten TT-kameroiden kilpailuun raadin mielestä sopimattomat kuvat.

Palkinnot

Raati ideoi ja valitsee palkinnot mielivaltaisesti käyttäen vilkasta mielikuvitustaan ja laadukasta huumorintajuaan. Myös ideoita otetaan vastaan!

TL;DR:

Valokuvakilpailu teemalla ~vainhervantajutut~.
Kilpailuaika 1.6.2021 - 30.9.2021.
Osallistutaan yksittäisillä kuvilla, ryhmäytyminen mahdollista.
Avoin Tampereen yliopiston opiskelijoille, sekä kaikille TT-Kameroiden ja Vastavalon jäsenille.Photo contest: ~justhervantathings~

TT-kamerat organizes a Hervanta themed photo competition. Participation is open for all our members. The tasty coffee and fresh air of our Pimiö will surely hold their place in the hearts of our members for decades to come, even if our roads take us away from our own sanctuary.

The theme of the competition is ~justhervantathings~. The interpretation of the theme and the accuracy of holding on to the theme is left for each member’s own consideration, but we hope to see creative and ingenious interpretations! The Jury's Favorites (3 pieces) and the Audience Favorites (3 pieces) will be awarded for the pictures. We aim is to organize an exhibition of the pictures after the competition.

Rules and participation

The competition ends on September 30th, 2021. The competition photos must be taken between 1.6.2021 and the end of the competition. So you should start photographing and brainstorming right away! The images will be delivered some way electronically and the delivery method will be specified later.

All students of the University of Tampere, as well as members of TT-kamerat and Vastavalo (full, honorary and support members) can participate in the competition. The competition is free.

The competition is open for teams of 1-5 people. Each team may submit a maximum of 5 photos (regardless of team's member count). An individual can belong to as many teams as they desire. The pictures must be taken by the team members themselves. Competition images are judged as individual images, not as a series.

By participating in the competition, you give TT-kamerat the right to use your competition photos on social media, websites, exhibitions and even in our club room, with the appropriate credits, of course.

The Jury, which selects the Favorites of the Jury, consists of persons elected by the Board of TT-kamerat. If you want to participate in the Jury or know someone you think is suitable, do contact the board! The members of the jury are allowed to take part in the competition themselves, but we promise to practice good sports spirit and strive for fairness in any case.

The jury and the board reserve the right to reject images that arouse overflowing resentment, violate Finnish law or are otherwise unsuitable for the competition of TT-kamerat in the opinion of the jury.

Awards

The jury devises and selects the awards arbitrarily using its lively imagination and high-quality sense of humor. Ideas are also welcome!

TL;DR:

Photo contest themed ~justhervantathings~.
The competition period is 1.6.2021 - 30.9.2021.
Participating in individual pictures, forming teams possible.
Open to students of the University of Tampere, as well as to all members of TT-kamerat and Vastavalo.